OVAM ecodesign.link

KUBIS

Vorige Overzicht Volgende

Aantal stemmen: 198

Kubis 1 Kubis 2
Ontwerper
Jonathan Bex
School
Universiteit Antwerpen - opleiding Productontwikkeling
Jaar
2017

Kubis is een innovatieve opslagcontainer die het comfortabel verwerken van GFT-afval in de keuken toestaat. Kubis maakt gebruik van biobags van 10L die de hygiëne van de container verzekert en die het transport van het afval vergemakkelijkt. 

De werking van Kubis steunt op een slim ontworpen buffer die ervoor zorgt dat de consument ten allen tijde wordt afgeschermd van de ongemakken  veroorzaakt door GFT-afval. De kracht van Kubis ligt in de eenvoud waarop de gekende problemen worden opgelost en de manier waarop het gebruiksgemak naar de consument toe wordt verhoogd. Alle mogelijke interacties met de container zijn voor de hand liggend en eenvoudig, waardoor er geen twijfel kan ontstaan rond de uit te voeren handelingen. De eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van de container zorgen er daarom voor dat het afval apart zal afgedankt worden.