OVAM ecodesign.link

Zero Discards

Vorige Overzicht Volgende

Aantal stemmen: 1

posterpoort.278 PosterCROP02
Ontwerper
Nicholas Van Beylen
School
Universiteit Antwerpen - opleiding Productontwikkeling
Jaar
2017

Bijvangst wordt gezien als het niet-intentioneel vangen van vis. Jaarlijks wordt er wereldwijd honderdduizend ton vis weggegooid als ongewenste bijvangst. Dit zijn soorten die niet worden meegenomen aan land omwille van hun grootte, geslacht, leeftijd en marktwaarde. Dit project richt zich tot het verhogen van de overlevingskansen van deze weggegooide vis. Het concept haalt de vangst op een horizontale manier aan boord. Vervolgens worden de vissen via een pomp getransporteerd naar de verdere verwerking. Deze bestaat uit een verenkeling- en sorteersysteem waardoor de ongewenste bijvangst de snelste en meest ergonomische weg terug naar zee neemt. Dit concept kan 1000 vissen per minuut verwerken i.t.t. de traditionele boomkorkotter die 150 vissen per minuut verwerkt met 4 mannen. Elke vis is max. 1 minuut uit het water i.t.t. 10 minuten bij de traditionele visserij.

Deze masterproef toont dat er geen nood is aan een discardban. Het kan anders! De discardban verplicht elke rederij om alle vissen mee aan land te nemen, zelfs de ondermaatste vis. Deze worden vermalen tot vismeel voor kweekvissen. Momenteel krijgt deze maatregel heel veel kritiek te verduren van de rederijen zelf omdat dit veel extra kosten met zich mee brengt. 

Dit zijn kosten die met deze masterproef uitgespaard zullen worden:

  1. Extra arbeidskosten vanwege meer sorteerwerk aan boord.
  2. Kosten door capaciteitsproblemen omdat het visruim sneller gevuld is, moet het schip vaker terug naar de haven. Dit kost tijd en brandstof! Bovendien moet men meer kortere trips maken om dezelfde quota te benutten.
  3. Kosten van de controle door de overheid. Er zal op de schepen gecontroleerd moeten worden d.m.v. CCTV en effectieve waarnemers aan boord. Dit kost respectievelijk 5 miljoen en 14 miljoen euro.
  4. Doordat de ondermaatse vis mee aan land moet, vangen de vissers veel extra kilo\'s die weinig opleveren.
  5. Ecologisch gevolg: het visbestand kan op een duurzame manier weer aangroeien.