OVAM ecodesign.link

Damped driven Pendulum

Overzicht

Aantal stemmen: 140

FOTO2 DSC_0500_small kopie
Ontwerper
oliver dewolf, /
School
Universiteit Gent - opleiding Industrieel Ontwerpen (IO)
Jaar

De Oceanen en zeeën vormen een gigantisch energiepotentieel met haar zeewinden, getijden en golven. In vergelijking met fossiele brandstof is deze energie onbeperkt in tijd. Vandaag worden heel wat Wave energy Converters (WEC) concepten bedacht, opgestart en getest. In 2009 waren er meer dan 1000 WEC patenten geregistreerd. Toch staat de technologie nog in zijn kinderschoenen, is er nog geen commercieel model beschikbaar en blijven de uitdagingen groot. Het recente faillissement van Pelamis en de Wave Oyster, tonen dit pijnlijk aan.

De interactie van een WEC in een maritieme omgeving is zeer complex systeem. Denk maar aan de hoge energie densiteit, veranderende stromingen, het marine leven, de verscheidenheid aan golven en bodemtypes, de verschillende waterdieptes, de corosieve omgeving, … Een correcte keuze voor een verankering is dan ook kritisch omdat het anker de WEC niet negatief mag beïnvloeden en omdat ze de WEC ten alle tijde op positie moet houden. Vandaag zijn alle WEC systemen statisch en worden ze ontwikkeld voor een specifieke locatie (type ondergrond en afstand tot de kustlijn) en diepte (max. 70m). 

De uitdaging was om een anker te ontwerpen en te testen op het bestaande WEC systeem van Laminaria. Het antwoord is een robuust systeem dat controleer- en aanpasbaar is in de evolutie van de tijd voor eender welke oceaan of zee. Het ontwerp maakt het mogelijk om de kust te verlaten en in de zones te opereren waar de energieopbrengst het grootst is, namelijk de Roaring Forties (40° en 50° Zuidelijke breedtegraad). De stormbeveiliging, het stijgen en dalen van het systeem toz van de zeespiegel, laat toe dat de WEC ook in de hevigste stormen haar nominaal vermogen blijft produceren (=maximaal renderen). Tevens laat het ontwerp toe om tijdens haar operationele fase, zonder afbreuk te doen van haar functie, zich als volwaardig artificieel rif te ontwikkelen en niet alleen deel te worden van haar omgeving, maar ze ook te voeden.