OVAM ecodesign.link

LUCA School of Arts Campus C-mine - Opleiding Productdesign

LUCA School of Arts Campus C-mine - Opleiding Productdesign

Vanuit een kritische, onderzoekende houding en met een brede bagage aan designgerichte vaardigheden leer je tijdens je opleiding Productdesign inspirerende oplossingen te bieden voor vaak uitdagende vraagstukken. Daarnaast leer je de vaardigheden aan om ideeën om te zetten tot realiseerbare producten, tools en diensten.

Door de unieke combinatie van deze elementen, ervaar je als student dat het ontwerpen van producten, tools en diensten vaak niet het doel maar wel een middel is om bredere problematieken mee op te lossen.

De inbedding van de opleiding Productdesign binnen het hoger kunstonderwijs, meer bepaald binnen de MAD-faculty, maakt deze opleiding uniek in Vlaanderen. Deze inbedding maakt dat de opleiding altijd een grote nadruk heeft gelegd op de artistieke, sociaal-maatschappelijke, kritische en conceptuele aspecten van vormgeving. De opleiding heeft de naam creatieve, ruimdenkende, maar ook kritische vormgevers voort te brengen. 

Inzendingen projecten

Ingeschreven studenten inzendingen 2018

Totaal: 5
  • 1. Sara Luyckx
  • 2. Thomas Dreezen
  • 3. Caecilia Van Overloop
  • 4.
  • 5. Heike Dobbelaere
Toon meer studenten