OVAM ecodesign.link

Actie voor duurzaam design! Vorige Overzicht

13/06/2012

“Hoe kunnen we producten, diensten en systemen op zo’n manier ontwerpen dat ze tegelijkertijd economische, sociale en ecologische meerwaarde brengen?”

Het Vlaams Materialenprogramma, dat Vlaanderen tegen 2050 naar de Europese top op het vlak van duurzaam materialenbeheer moet brengen, heeft op de Ronde Tafel van 6 juni 45 acties gepubliceerd voor de 9 hefbomen. Eén van de hefbomen is 'Duurzaam design', ziehier de vijf korte termijn acties:

1. Duurzaam design breed ingang doen vinden in productie-industrie

2. Design tools meer oriënteren op duurzaam design, beter op elkaar afstemmen en het gebruik ervan breed promoten

3. Kennisverspreiding over duurzaam design via onderwijs

4. Formuleren van en gezamenloijk lobbyen voor minimumnormen met betrekking tot Duurzaam Materialenbeheer in het kader van de Ecodesign Richtlijn en andere relevante Europese productnormering

5. Haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke criteria met betrekking tot recycled content op Vlaams niveau

Voor meer details over deze acties, kunt u terecht op www.vlaamsmaterialenprogramma.be

 

OVAM1-Flyer_DESIGN-2