OVAM ecodesign.link

Zie jij door de bomen het bos niet meer? Het boek Ecodesign zet alles op een rijtje! Overzicht Volgende

23/05/2016
ecodesign_omslag_00000002_

Ecodesign - Ecologisch verantwoord Industrieel ontwerpen is een overzichtelijk, compleet en direct implementeerbaar handboek dat inzicht geeft in het vakgebied ecodesign en ontwerpers aanmoedigt om duurzame producten te ontwerpen.

De rode draad bij ecodesign is het levenscyclus-denken, waarbij gestreefd wordt om voor elke fase, van het ontginnen van de materialen tot het afdanken van het product, de milieu-impact te minimaliseren. Het boek ondersteunt de ontwerper hierin en bespreekt grondig de ecodesign hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het ontwerpproces. Deze hulpmiddelen worden gebruikt om enerzijds bestaande producten te screenen op hun milieu-impact, en anderzijds de ontwerper te leiden bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten. Daarnaast komen een aantal actuele trends aan bod, zoals de circulaire economie en biomimicry, die gericht zijn op een duurzame maatschappij en die de ontwerper kunnen inspireren.

De auteurs...

Dr. Ing.Karine Van Doorsselaer doceert aan de opleiding Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Haar specialisaties zijn selectie materiaal en materiaalverwerkingstechnieken voor ontwerpers en ecodesign.

Dr. Els Du Bois werkt als doctor-assistent aan de Universiteit Antwerpen binnen de opleiding productontwikkeling. Haar specialisaties binnen het vakgebied productontwikkeling zijn ecodesign, ideegeneratie en conceptueel denken.

De cartoons zijn het werk van Simon De Meulenaer. Hij studeerde af in 2015 als Master in de Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen.

Het boek is te verkrijgen via http://www.academiapress.be/ecodesign.html.