OVAM ecodesign.link

Hoezo, Design?-lessenpakket Vorige Overzicht Volgende

21/05/2014
WICO_OVERPELT_IMG_6238_JF_LOW
© Hoezo, Design? - Jolien Fagard 
DE_HELIX_MAASMECHELEN_IMG_6883_JF_LOW
© Hoezo, Design? - Jolien Fagard 
SINT-JANSBERG_MAASEIK_IMG_6535_JF_LOW
© Hoezo, Design? - Jolien Fagard 
Campagnebeeld_schermen

Hoezo, Design? prikkelt leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs om zelf vorm te geven: van idee tot een zelfgemaakt product. Dit educatief ontwerptraject loopt al enkele jaren in verschillende Limburgse scholen. De initiatiefnemers, stad Genk en Cultuurplatform Design, willen de positieve ervaringen van dit traject openstellen voor andere scholen in Vlaanderen en ontwikkelden daarom het Hoezo, Design?-lessenpakket,

Het lessenpakket focust op design, creatief denken en het zelf aan de slag gaan met/als een ontwerper. Het lessenpakket houdt rekening met de eindtermen en is ideaal voor de creatieve studierichtingen uit TSO en BSO zoals hout, metaal, mode, etalage en andere aanverwante richtingen.

Wie geïnteresseerd is, kan het lessenpakket gratis downloaden.

De 3 modules van het lessenpakket

Het lessenpakket bestaat uit 3 modules. In de eerste twee modules maken de leerlingen kennis met design en creatieve processen in het algemeen. Deze lessen kunnen perfect ingepast worden zowel binnen de vakken die tot de algemene basisvorming behoren zoals geschiedenis, Nederlands, P.A.V., ,.. als in de praktijklessen zoals hout- of metaalbewerking, modeontwerp of etalage.

De derde module zet leerlingen zelf aan het werk om vanuit het eigen vakgebied een ontwerpproces aan te vatten: van idee tot concept en uiteindelijke realisatie. In deze module is het een meerwaarde wanneer de praktijkleerkracht wordt bijgestaan door een externe designer.

Elke module start met een beknopte en duidelijke handleiding voor de leerkracht. In de bijlagen vindt u presentaties die de leerkracht als leidraad voor de lessen kan gebruiken, en lesmateriaal voor de leerlingen zoals bijvoorbeeld invulfiches.

Tentoonstelling in de C-mine

Benieuwd naar de resultaten van de Hoezo, Design?- trajecten in de Limburgse scholen? Bezoek dan de tentoonstelling Hoezo, Design? in het designcentrum te C-mine Genk, nog tot 31 augustus. Gratis toegang.

Voor meer informatie, kunt u terecht op www.hoezodesign.be.