OVAM ecodesign.link

Lessen uit 2 jaar iMade Vorige Overzicht Volgende

12/11/2014

Lessen uit 2 jaar iMade

imade

Hoe kan de industriële productie in Vlaanderen lokaal en duurzaam ingebed worden voor een productie op maat? Die probleemstelling stond twee jaar lang centraal in het project iMade, gecoördineerd door Plan C. Het eindrapport ‘Lessen uit twee jaar iMade’ levert een uitgebreide en inspirerende reflectie op het traject dat iMade is geweest en nog kan zijn.

iMade speelt in op de nieuwste technologieën van digitale productie (zoals 3D-printing) die het volgende decennium een ommekeer zullen teweegbrengen in de maakindustrie. iMade wil die technologische revolutie koppelen aan een sociale en ecologische evolutie. De OVAM is partner in dat project.

What’s next?

iMade nodigt de overheid en de OVAM uit om de volgende stappen te zetten. De centrale vraag: hoe krijgt de gewenste industriële (r)evolutie naar een innovatieve, duurzame en lokale maakindustrie vorm?

Het eindrapport van iMade bundelt een aantal ervaringen en aanknopingspunten voor een actief beleid en nieuwe initiatieven.

Enkele voorbeelden:

  • businessmodelontwikkeling, uitgaande van de kernintentie om duurzaamheid in te bedden in de bedrijvigheid van de toekomst, rekening houdend met de nood aan gesloten materiaalkringlopen, de mogelijkheden van digitale productietechnieken en product-dienstcombinaties;
  • testtrajecten vanuit concrete bedrijfscontexten, meer specifiek op basis van de experimenten met Helbig en TP Vision;
  • ontwikkeling van de Design Principles for the 21st Century: die principes verenigen verschillende stromingen binnen ecodesign in relatie tot de potentiële meerwaarde van 3D-printing;
  • transitiemanagement: iMade als transitieproces en de lessen uit de vergelijking van theorie en praktijk.


Het eindrapport van iMade download u via www.plan-c.eu/2014/10/20/lessen-uit-2-jaar-imade/.