OVAM ecodesign.link

Maakbaar uit de startblokken Overzicht

05/05/2017

img_9696

Vrijdag 17 maart werd de officiële aftrap gegeven van 'Maakbaar', een project dat op zoek gaat naar de relatie tussen design en duurzame ontwikkeling. Het project is een initiatief van BOS+, OVAM, Flanders DC en het Design museum Gent, en start met een aantal denksessies rond hoe we design kunnen inzetten voor een meer duurzame en meer eerlijke wereld. Voor deze eerste editie stelden we een focusgroep samen van een tiental erg verschillende, maar stuk voor stuk inspirerende profielen uit de sector.

17358667_1538767156163605_6440001094598662698_o

Wat is het gewenste resultaat?

Maakbaar wil de designsector sensibiliseren en activeren rond sociaal, economisch en ecologisch duurzaam design. Het is een project in 3 fasen, over 3 jaren:

1. een voortraject rond visieontwikkeling over wat duurzaam design – of meer nog; design voor duurzame ontwikkeling – kan betekenen ("Hoe kan design de transitie naar duurzame ontwikkeling stimuleren?")

2. twee trajectjaren (academiejaren) waarin er piloot- of 'ambassadeursprojecten' worden opgezet rond de uitdagingen. Ze komen als ontwerpopdracht, masterproef, of via lezingen in de curricula van de ontwerprichtingen productontwikkeling, product design en interieurontwerp terecht. Vanuit een call naar professionele ontwerpers, en een matching van de geselecteerde designers met bedrijven, wordt de ontwikkeling van een realiseerbaar eindproduct begeleid. Beide trajecten worden aangevuld met een open lezingenreeks die alle deelnemende ontwerpers en geïnteresseerden samenbrengt, en eindigen in een breed symposium.

3. De laatste fase (2019) focust op communicatie en publieksbereik. Visie en resultaten worden vertaald naar het grote publiek en beleidsmakers. De resulterende producten uit het project worden gebundeld in een internationaal toerende tentoonstelling; Milaan, Gent, Lima