OVAM ecodesign.link

Milieu-impact Ún productiekosten verlagen, met de materialenscan! Vorige Overzicht Volgende

11/10/2013
materialenscan

Met de materialenscan willen de OVAM en het Agentschap Ondernemen Vlaamse kmo's stimuleren om duurzaam om te gaan met hun materialen en grondstoffen en zo hun economische draagkracht te vergroten. De scan wordt gratis aangeboden en helpt om concrete stappen richting duurzaam materialengebruik te zetten.
Op basis van een grondige screening door geselecteerde adviseurs wordt het materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan en mogelijke optimalisaties, in kaart gebracht.

Voor een effectieve implementatie van de aanbevolen verbetermaatregelen, hebben de OVAM en het Agentschap Ondernemen kenniscentra onder de arm genomen die zullen klaarstaan om de kmo's na de doorlichting verder te begeleiden.

U vindt alle info op www.materialenscan.be