OVAM ecodesign.link

Nieuwe oproep MIP! Vorige Overzicht Volgende

21/10/2013
MIP_logo_2013_bold

Na twee succesvolle MIP - Milieu en Energietechnologie InnovatiePlatform - oproepen waarbij een heel aantal projecten rond duurzaam materialenbeheer zijn gefinancierd in 2010 en 2011, is er nu het nieuwe MIP 3.0. De vzw i-Cleantech Vlaanderen staat voortaan in voor het beheer.

De kerntaak van het MIP programma bestaat uit het realiseren van innovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer. Het programma loopt voor een periode van vier jaar. De eerste deadline voor de indiening van nieuwe MIP projecten is 15 november 2013. Het beschikbare budget bedraagt 5 miljoen euro.

Er worden 2 types projecten gefinancierd: In een MIP-valorisatieproject worden bedrijven ondersteund die nieuwe business modellen, gebaseerd op duurzaam materiaal-, energie- en waterbeheer, in de markt wensen te introduceren en daarvoor eerst een valorisatiestudie wensen uit te voeren. In de MIP-ICON bottom-up projecten ligt de nadruk op basisonderzoek.

Het kan interessant zijn om partners waarmee je regelmatig samenwerkt op de hoogte te brengen van deze opportuniteit. Voor projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de OVAM, kan het zelfs zinvol zijn om actief partners te mobiliseren en mee te ondersteunen bij het opmaken van het projectvoorstel. De MIP valorisatieprojecten in het bijzonder lijken interessant in het kader van de verschillende lopende ketenbeheerprojecten - in de bouw (vlakglas, bitumen, glaswol), tapijten, matrassen, harde kunststoffen, etc. 

Indien 15 november te kort dag is, geven we ook nog mee dat de volgende MIP call al in februari 2014 wordt gelanceerd.

Meer info vind je op:  http://www.i-cleantechvlaanderen.be/MIP/oproep-2013.