OVAM ecodesign.link

OVAM linkt zich met Ecocampus Vorige Overzicht

07/05/2012

ecocampus logo

De OVAM werkt samen met Ecocampus om ecodesign te integreren in onderwijs. Ecocampus concentreert zich als educatief project van het Departement Leefmilieu, Natuur en Economie (LNE) op de participatieve en educatieve kant van milieuzorg en duurzame ontwikkeling. Naar aanleiding van het onderzoek naar de integratie van ecodesign in het onderwijs, heeft de OVAM contact met Ecocampus.

Onlangs nam de OVAM dan ook deel aan het symposium 'De kennis voorbij'. Ecocampus organiseerde dit symposium in samenwerking met het Departement Onderwijs & Vorming. Samen met stakeholders uit het hoger onderwijs, het middenveld, de bedrijvensector en de overheid werd gezocht naar de rol van het hoger onderwijs bij de transitie naar een duurzame samenleving. De output van het symposium oversteeg de verwachtingen en kan u terug vinden op de website van Ecocampus. Op basis van deze output zal een expertengroep op 10 mei het vervolgtraject uitstippelen. 

 

Symposium Ecocampus Symposium Ecocampus3 Symposium Ecocampus4