OVAM ecodesign.link

VMP-workshop Duurzaam Design & Waardevolle Metalen Vorige Overzicht Volgende

28/07/2015

Workshop metalen_banner

Op 18 juni 2015 werd er vanuit het Vlaams Materialenprogramma een workshop georganiseerd rond Duurzaam Design & Waardevolle metalen. Experts zaten rond de tafel om te bespreken hoe materialen optimaal teruggewonnen kunnen worden uit afgedankte producten? 

Het volledige verslag van die dag en de inspirerende presentaties van Galloo, Phillips, KU Leuven en Agfa, kan u nalezen op www.vlaamsmaterialenprogramma.be/workshop-duurzaam-design-waardevolle-metalen-18-juni-2015