OVAM ecodesign.link

Nomadlab

Overzicht

Aantal stemmen: 3

Nomadlab_Emma_Ribbens_2 Nomadlab_2

Ontwerpen voor vluchtelingenkinderen houdt zeer veel uitdagingen in. Door verschillende factoren overleven speelelementen niet lang in de kampen: goedkoop materiaal, veel agressie, niet kunnen samen spelen,… 

Doordat Nomadlab modulair is zal het altijd opnieuw kunnen worden opgebouwd en zal het uitdagend en speelbaar blijven. Met een beperkt aantal materialen kunnen er veel verschillende constructies gebouwd worden. Door de modulariteit vermindert men de logistieke problemen als opslag en transport, die momenteel nog vaak problemen geven bij de huidige oplossingen. Wanneer elementen kapot of gestolen zijn, kunnen deze gemakkelijk vervangen worden. Ook wanneer een kamp sluit, is het Nomadlab toch nog afbreekbaar en elders bruikbaar.

Nomadlab is met afvalmateriaal ontworpen, zo vermijdt men allereerst materiaalkosten. Dit is cruciaal omdat het een omgevingis waar men afhankelijk is van subsidies en donaties. Bovenop zijn hout (voor warmte) en aluminium (voor geld) kostbare materialen in kampen en verdwijnen ze meteen. De gerecycleerde materialen zijn vanuit vluchtelingenperspectief zonder ‘waarde’waardoor ze niet snel gestolen zullen worden en zo de levensduur van Nomadlab wordt verlengd. Omwille van verschillende criteria werd er gekozen om van oude vrachtwagenzeilen de panelen te maken. Voor het verbindingselement  werd gekozen voor binnenbanden. Deze afvalmaterialen werden gevonden buiten en binnen het vluchtelingenkamp waar het veldonderzoek is gebeurd. Op andere plekken zouden er andere materialen kunnen gebruikt worden. Dit is voor toekomstig onderzoek.

Migratiebeleid is klimaatbeleid en omgekeerd. Een groot deel van de migratie ontstaat door de opwarming van de aarde; anderzijds werd tijdens het veldonderzoek duidelijk dat de vluchtelingenstroom een grote hoeveelheid afval achterlaat die niet gerecycleerd wordt. Daarom probeert Nomadlab beide problematieken tegelijk aan te pakken ook al lijkt het klimaat het minst relevante probleem op deze plekken.