OVAM ecodesign.link

Europees Netwerk van Ecodesign Centra (ENEC)

RZ_Logo_ENEC_rgb


OVAM is één van de zes partners van ENEC, het European Network of Ecodesign Centres.

Zes vooraanstaande Ecodesign centra en hun respectievelijke regionale regeringen slaan in dit netwerk de handen in elkaar voor een duurzamer Europa. Ze richtten een samenwerkingsplatform op dat de knowhow rond ecodesign en levenscyclusdenken wil ontwikkelen, verspreiden en toepassen. Dit platform kreeg de naam "European Network of Ecodesign Centres".

Wie? Effizienz-Agentur (Noordrijn-Westfalen), Pôle Eco-conception (Rhône-Alpes), Ecodesign Centre (Wales), Ihobe (Baskenland), EA (Zwitserland) en OVAM (Vlaanderen).

Het platform, afgekort tot ENEC, zal zich in de eerste plaats richten op ecodesign voor kmo's. Doel is via een open samenwerkingsproces met de relevante stakeholders samen te werken rond alle aspecten van ecodesign. Deze stakeholders zijn onderwijs, designers, consumenten, beleidsmakers, wetenschappers, onderzoekers, multinationals en sectororganisaties. De activiteiten gaan van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid tot het delen van beleidservaringen en best practices van ecodesign in de industrie.

ENEC zal onder meer voorstellen doen voor nieuwe, marktgebaseerde instrumenten op regionaal en nationaal regeringsniveau om de inplanting van ecodesign in kmo’s te versnellen. ENEC heeft tot doel om internationaal erkend te worden als het toonaangevende platform voor ecodesign en levenscyclusdenken in kmo's. Hiertoe zal ENEC gezamenlijke projecten ontwikkelen die de gemeenschappelijke uitdagingen voor de regio’s aanpakken en ervoor zorgen dat Europa een voortrekkersrol speelt in het stimuleren van de vraag naar ecodesign.

Meer informatie over het netwerk op de website: http://www.ecodesign-centres.org/

U kan zich hier registreren voor de ENEC-nieuwsbrief (3 edities per jaar).

 

EFA+LOGO_transp_bulle_avectxt

pôle écoconception
Ihobe


Ecodesign Centre Wales

 

 

Logo Ovam 2015