OVAM ecodesign.link

TOTEM: een nieuwe tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren

TOTEM BANNER PAGINA

TOTEM - Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials - is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

De keuze van materialen bij de bouw of renovatie van gebouwen is van groot belang voor de globale ecologische voetafdruk van gebouwen. De impact van gebouwelementen en bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat wordt vaak onderschat. Ze zijn nochtans verantwoordelijk voor 10 tot 30 % van de totale milieu-impact. Doorheen heel hun levenscyclus, van bij de ontginning van grondstoffen over het transport tot aan het afval- en recyclagebeheer hebben ze hun impact op het milieu en zijn er mogelijkheden om die impact te reduceren. Een reeks milieu-indicatoren brengt deze impact in kaart. 

Door gebruik van TOTEM bent u in staat om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase!

CREATE EVALUATE INNOVATE

 

Centrale waarden van TOTEM zijn objectiviteit en transparantie. Hierdoor zijn actoren uit de Belgische bouwsector ( architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, … ) in staat om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

TOTEM heeft een meerwaarde vanaf de eerste krijtlijnen van het ontwerp, heeft een uitnodigende interface en is eenvoudig te gebruiken. Om te vermijden dat gebruikers gegevens dubbel moeten invoeren, kan TOTEM ook IFC-bestanden importeren (BIM-formaat).

TOTEM is een tool in constante evolutie: op termijn wordt voorzien om de tool te koppelen aan de federale B-EPD databank (Environmental Product Declaration), om gegevens uit de EPB-software in te laden, om circulaire bouwsystemen te modelleren, … Kortom, heel wat uitdagingen voor TOTEM.

 

www.totem-building.be